کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 18 مورد

کلیات فقه سیاسی

کلیات فقه سیاسی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

باز‌شناسی نظام سلطه

باز‌شناسی نظام سلطه

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام

مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام

پدیدآورنده: دکتر محمدحسین طالبی

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

پدیدآورنده: علی آقاجانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

پدیدآورنده: علی قاسمی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

پدیدآورنده: مائده ارکان

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵