کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 52 مورد

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قیمت : ۱۲۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مطالعه تطبیقی حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)

مطالعه تطبیقی حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه محض حقوق و دولت

نظریه محض حقوق و دولت

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

احکام حریم خصوصی

احکام حریم خصوصی

پدیدآورنده: محمد سروش محلاتی

قیمت : ۸۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه ها و نظام های حقوقی

نظریه ها و نظام های حقوقی

پدیدآورنده: قدرت الله خسروشاهی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

قیمت : ۵۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

گزینش رهبر و نظارت بر آن

گزینش رهبر و نظارت بر آن

قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱