منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

the logic of lawپدیدآورنده: محمد‌رسول آهنگران
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
شابک : 9786002983510
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر به‌منظور آشنا کردن دانشجویان رشتة حقوق با منطق تدوین شده است تا ضمن آشنایی با قواعد منطقی و کاربرد آن در علم حقوق، توان بهره‌برداری از آن در دو زمینة تعریف مفاهیم و استدلال‌های حقوقی افزایش یابد. ضرورت تدوین از دو جهت است: از یک سو آشنایی با منطق به‌عنوان ابزاری برای علم حقوق، ضرورتی است غیر‌قابل‌انکار و از سوی دیگر، با توجه به اینکه کتابی که این هدف را به صورت مشخص دنبال نماید، نگارش نیافته است؛ از این رو، تلاش شد تا به‌عنوان نخستین گام در این مسیر قدمی برداشته و فاصلۀ میان استفادة ابزاری از منطق را برای علم حقوق پر نماید.
 مطالب کتاب در چهل فصل تدوین شده است.  فصل اول به معرفی منطق حقوق پرداخته است؛ در فصل دوم، ضرورت آموختن منطق برای علم حقوق بررسی شده؛ فصل سوم به مفاهیم و قضایای حقوقی اختصاص داده شده و فصل چهارم، ضوابط منطقی برای استدلال عقلی و جایگاه استدلال عقلی در حق.
 

مبلغ ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )