تعداد بازدید:۱۸۵

تابعیت اصلی در حقوق ایرانناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱
تعداد صفحات : ۲۵۶
۳۰ صفحه اول کتاب رایگان : دانلود فایل

قانون‌کنونی تابعیت ایران‌که مصوب سال 1313می‌باشد، از یک‌سو برخی مواد آن از نوعی سکوت، ابهام و اجمال و حتی گاه تعارض رنج می برد. و از سوی دیگر، با گذشت نزدیک به 90 سال از تاریخ تصویب  آن، و پیدایش برخی مسائل نوپیدا، مطالعه انتقادی و بازنگری اصلاحی آن ضرورت می‌یابد واحیانا باز نگاری قانونی جدید درباره تابعیت ایران را، از راه تأمل و تدبر منطقی و نیز مطالعه تطبیقی با قوانین دیگر کشورها، ایجاب می‌کند.

نویسنده در دوره «مطالعه " انتقادی ـ تطبیقی ـ اصلاحی" قانون تابعیت»  و از جمله در این کتاب که به «تابعیت اصلی» اختصاص یافته است، درتلاش است گامی در این مسیر بردارد و برای رسیدن به این مقصود، سعی کرده است نخست تاجایی که ممکن است غبار ابهام و اجمال از چهره قانون بزداید، سپس با مطالعه انتقادی قانون، نقاط قوت و ضعف آن را بنمایاند و پیشنهاد جدیدی را جایگزین آن سازد.

ارسال با ایمیل:
( ۱ )