کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 18 مورد

مسائل سیاسی جهان اسلام

مسائل سیاسی جهان اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمدرضا دهشیری

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

کلیات فقه سیاسی

کلیات فقه سیاسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

باز‌شناسی نظام سلطه

باز‌شناسی نظام سلطه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)

ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام

مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمدحسین طالبی

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی آقاجانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی قاسمی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مائده ارکان

قیمت : ۱۳۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مبانی انسان شناختی

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مبانی انسان شناختی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمود علی پور گرجی

قیمت : ۷۹٬۰۰۰ ریال

کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایران

کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمود علی پور گرجی

قیمت : ۶۳٬۰۰۰ ریال

سیری در حاکمیت (جلد دوم)

سیری در حاکمیت (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۱

فلسفه قدرت.

فلسفه قدرت.

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سید عباس نبوی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال