کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 37 مورد

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

گامی به سوی علم دینی (۲)

گامی به سوی علم دینی (۲)

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

خانواده در اسلام

خانواده در اسلام

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جامعه شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

جامعه شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه نظری تاریخ؛ مفاهیم و نظریه ها

فلسفه نظری تاریخ؛ مفاهیم و نظریه ها

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

جامعه‏ شناسى معرفت

جامعه‏ شناسى معرفت

داور: محمد توکل

قیمت : ۸۲۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹