کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 540 مورد

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری جدید

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

قیمت : ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی جدید

پدیدآورنده: حمزه عبدی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی جدید

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

پدر قهرمان من

پدر قهرمان من جدید

پدیدآورنده: مارگارت میکر
ترجمه: شهناز نوحی

قیمت : ۳۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

درسنامه قواعد فقه جزایی

درسنامه قواعد فقه جزایی جدید

پدیدآورنده: احمد حاجی ده آبادی

قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

پدیدآورنده: فاطمه وجدانی

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

تحلیل اقتصادی پرونده‌های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق

پدیدآورنده: محمد‌هادی رستمی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

پدیدآورنده: محمد‌رسول آهنگران

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

کلیات حقوق اسلام

کلیات حقوق اسلام

قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

دانش قرآنی محکم و متشابه

دانش قرآنی محکم و متشابه

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۴۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰