نشست‌ها و کرسی‌ها - آرشیو

نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشور

نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشور

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش جهان اسلام و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل توصیف می‌کند. در این سند، ضمن توصیف ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، مقرر شده است که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، اهداف و الزامات سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته و به طور کامل رعایت شود. یکی از مهم‌ترین ابعاد این جایگاه مطلوب، احراز جایگاه ویژه در حوزه علم و فناوری می‌باشد. بی‌تردید دستیابی به این جایگاه مطلوب علمی نیازمند برنامه ریزی عملیاتی، زماندار و یکپارچه در سطوح مختلف است. این برنامه‌ریزی باید چنان باشد که از مجموعه منابع، امکانات و استعدادها در کشور به گونه‌ای بهره برداری شود که با شروع از جایگاه فعلی و وضعیت موجود، طی حرکتی منظم و پیوسته، رسیدن به جایگاه ترسیم شده در سند چشم‌انداز (وضعیت مطلوب) در زمان مقرر تضمین گردد. تحقق این فرآیند نیازمند ترسیم صحیح یک نقشه راه است که در آن نحوه طی مسیر، پیش‌بینی منابع و امکانات مورد نیاز، تقسیم کار در سطح ملی و نحوه مشارکت و الزامات طی مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. آنچه در این راستا بر اهمیت کار در تدوین نقشه جامع علمی کشور می‌افزاید، توجه به هویت علم و توسعه در شکل‌گیری نقشه است. نویسندگان و تدوین کنندگان نقشه باید تکلیف خود و نقشه را با این دو مقوله مهم مشخص کنند تا با توجه به بوم ایران و فرهنگ و مبانی دینی ترسیمی از نقشه ارائه دهند. آنچه در این نوشتار آمده است، نقدی است بر آخرین پیش‌نویس نقشه جامع علمی کشور از این منظر کلان که در نشستی علمی تخصصی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از سوی گروه فلسفه علوم انسانی برگزار شده است. امید است که این دغدغه‌ها در تکوین مطلوب این نقشه مؤثر افتد. گروه فلسفه علوم انسانی ضمن تقدیر و ارجگذاری بر تلاش پیگیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه جامع کشور، این نقشه را مواجه با آسیب‌های جدی می‌داند و امیدوار است که نوشتار حاضر در رفع این آسیب‌ها مفید و سودمند واقع شود. تاریخ نشست : 1388-11-15

ادامه مطلب