نشست‌ها و کرسی‌ها - آرشیو

نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش

نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش

نشست علمی تخصصی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» برگزار می شود گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی تخصصی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» را در روز پنج شنبه 31 خرداد برگزار می کند. بر اساس این گزارش، ارتقاء سطح علم و دانش حقوق ورزش در بین متولیان ورزشی کشور از جمله اهداف برگزاری این نشست علمی تخصصی ذکر شده است. بازنگری و تدوین قوانین و مقررات شفاف و کاربردی در حقوق ورزش با در نظر گرفتن علم حقوق و فقه اسلامی، پیشگیری از وقوع حوادث ورزشی و کاهش آن و کمک به رشد و ترویج ورزش از جمله محورهای مهم مورد بحث در این نشست علمی تخصصی است. سخنرانان این نشست علمی تخصصی تعدادی از اعضای هیأت علمی مراکز علمی پژوهشی و برخی از مسئولین ورزشی کشور هستند. دکتر نادر شکری رئیس انجمن حقوق ورزشی، دکتر محمدرضا فضلی رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دکتر غلامعلی قاسمی رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان و دکتر علی قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم در این نشست علمی به ارائه نقطه نظرات درباره موضوع نشست خواهند پرداخت. همچنین دکتر رضا قراخانلو رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر سیدمحمد مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر محمدمهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، دکتر یعقوبی مدیر گروه حقو ورزش دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس و حجج اسلام و المسلمین دکتر سیدحسن وحدتی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سید جواد ورعی مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از جمله سخنرانان نسشت علمی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» هستند. شایان ذکر است دبیر نشست علمی یادشده دکترحسن سلطانی دانش آموخته دکتری حقوق ورزش از دانشگاه اصفهان است که فردا پنج شنبه 31 خرداد از ساعت 9 تا 13 در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.

ادامه مطلب