مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت اسلامی


پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یک نگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یک نگاه

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وابسته به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» از دیرپاترین مراکز رسمی پژوهشی در قلمرو علوم انسانی مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی به شمار می‌‌رود. پژوهشگاه در گذر چند دهه تلاش و ...

گروه پژوهشی مدیریت

گروه پژوهشی مدیریت

گروه مدیریت فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. گروه مدیریت در سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو حقوقی انجمن علمی مدیریت و در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو حقوقی انجمن مدیریت رفتار سازمانی پذیرفته شد. رسالت ها و ...