کرسی علمی ترویجی

چگونگی تبیین مدیریت اسلامی

(با رویکرد دیرینه شناسی و تبارشناسی به دانش مدیریت و سازمان)
۰۵ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۴ کد : ۳۷۶۲۴ نشست‌ها و کرسی‌ها گروه مدیریت - نشست و کرسی
چگونگی تبیین مدیریت اسلامی


چگونگی تبیین مدیریت اسلامی (با رویکرد دیرینه شناسی و تبار شناسی به دانش مدیریت و سازمان)

ارائه کننده : دکتر ابوالفضل گائینی
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر جلسه: دکتر محمد حسین باقری فرد
عضو هیات علمی موسسه طلوع مهر

ناقد: دکتر علی نقی امیری
عضو هیات علمی پردیس فارابی

ناقد: دکتر ولی الله نقی پورفر
عضو هیات علمی دانشگاه قم

دوشنبه 6 دی ساعت 18 تا 20

ورود به جلسه مجازی:   
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2
---------------
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ایتا:
https://eitaa.com/rihu_ac_ir

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی


نظر شما :