مطالب مرتبط با کلید واژه

سیره معصومین


سیره اجتماعی امام رضا(ع) منطبق بر حیات معقول بود
در رسانه ها

سیره اجتماعی امام رضا(ع) منطبق بر حیات معقول بود

مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نگرش امام رضا(ع) را به سیره اجتماعی، متمدن و منطبق بر حیات معقول عنوان کرد و گفت: یکی از مصادیق رویکرد ایشان این بود که هیچ‌وقت حضرت با استراتژی تحقیری به دیگران جفا نکرد و هیچ تعارضی بین قول و فعل خود قائل نمی‌شد.

ادامه مطلب