ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در هر نظام اجتماعی در تولید و باز تولید هویت ساختاری آن حائز اهمیت است. از طریق این برنامه‌ها، چگونگی دست‌یابی به اهداف جامعه را می‌توان ردیابی نمود. یکی از راه‌های اعتباریابی برنامه‌های توسعه، ارزیابی نظری و اجرائی آنهاست. شیوه دیگر ارزیابی این موارد، انتقال به سطح پیش فرض‌های حاکم بر نظریات علمی موجود است. این پیش‌فرض‌ها در یک دستگاه فکری معرفی می‌شوند که امروزه تحت عنوان «پارادایم علم» مشهور است. چنانچه ارزیابی برنامه‌ها را بتوان در این سطح انجام داد، گفتمان نظری حاکم بر برنامه‌ها شفاف خواهد شد و انسجام نظری برنامه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این پژوهش، برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی پارادایمی قرار داده است.

 

 • سخن آغازین
 • دین و مدیریت
 • مقالات
 • بررسى تطبیقى نظریه هاى علم مدیریت با آموزه هاى اسلام / دکتر على رضائیان
 • نظریه و نظریه پردازى در دانش مدیریت / دکتر مجتبى امیرى
 • پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى / ابوالفضل گایینى
 • متغیّرهاى اساسى در انگیزش کارکنان از منظر اسلامى / على آقا پیروز
 • رویکرد دینى به سازماندهى / عباس شفیعى
 • نیروى کار حرفه اى و جبران خدمات عادلانه / فیروز رازنهان
 • ترجمه
 • مطالعه معنویت در محیط کار / میترف و دنتون / على رستگار
 • نقد
 • بررسى اجمالى کتاب مدیریت علوى / ابوالفضل گایینى
 • یک کتاب در یک مقاله
 • مدیریت فرهنگ سازمانى و رهبرى / دکتر برزو فرهى
 • در آیینه معنویت
 • پیام هاى رفتارى مدیران از نگاه امام سجاد(ع)
 • با مخاطبان
 • گزارشى اجمالى از عملکرد گروه مدیریت /
 • نگاهى بر موضوع «مدیریت اسلامى» در اینترنت /
 • فراخوان مقاله «چیستى فلسفه علم» /
 • خلاصه مقالات به عربى و انگلیسى

 

 • نوبت چاپ: اول ۹۲

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۵۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:

نظر شما :