فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

philosophies of education in islamic civiliationگروه‌ها : علوم تربیتی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 9786002983169
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

فرهنگ و تمدن اسلامی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده، به بالندگی خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلسفة تعلیم و تربیت و علوم تربیتی خاص خود ندارد. نخستین گام در این مسیر، بازخوانی فلسفه‌های شکوفا‌شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی و سازگار شده با اقتضائات آن با نگاه تعلیم ‌وتربیتی است.
این اثر که حاصل سه طرح پژوهشی  (فلسفة تعلیم ‌و تربیت مشاء، اشراق و متعالیه)  و در قالب کتاب درسی تلخیص و بازنویسی شده، گام نخست در تدوین فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی ‌ایرانی است که با بازخوانی این فلسفه‌ها با نگاه تربیتی، مبانی تعلیم‌ و تربیت برای هر مکتب فلسفی به صورت جداگانه در قالب مبانی مابعدالطبیعی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، اخلاق‌شناختی و جامعه‌شناختی تعلیم ‌و تربیت استخراج و ارائه شده است. همچنین با استخراج دلالت‌های مبانی و استخراج آرای تربیتی فیلسوفان هر مکتب، نظریة تعلیم ‌و تربیت آنان را به‌صورت مستقل در قالب مفهوم و ماهیت، اهداف، ساحت‌ها، عوامل، مراحل تربیت و... ارائه کرده است.

 

 

مبلغ ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل:
( ۲ )