بررسی تاریخی چالش‌های فراروی متکلمان امامیه با تکیه بر مسئله تقریب مذاهب در قرون ۵ تا ۷ ه.ق

A historical study of the challenges of imamiyyah theologans based on theapproximation of religionگروه‌ها : تاریخ اسلام
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰
شابک : 9786002983459
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۸۹
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

قدرت‌یابی ترکان در قرون 5 تا 7 هجری در ایران و عراق و ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبیِ اهل‌سنت (سلطنت و 
خلافت)، به‌ویژه در عصر تسلط ترکان غزنوی و سپس سلجوقی، موجب رشد نفوذ حدیث‌گرایانِ سنی‌مذهب شد. 
همچنین در اثر تعصبات و منازعات فرقه‌ای، رشد مراکز علمی تک‌فرقه‌ای و حکومتی، جموداندیشی و خردستیزی، 
متکلمان شیعه امامیه در تبیین و دفاع از عقاید و اندیشه‌های شیعه با چالش‌هایی مواجه شدند که زمینه‌ساز کاهش
 تفاهم مذهبی و تشدید تنش‌های مذهبی بود. ازاین‌رو، متکلمان شیعه کوشیدند از طریق طرح مشترکات دینی و
 اجتناب از منازعات فرقه‌ای، همکاری با نهادهای سیاسی و فعالیت فرهنگی، اعتدال و تسامح در مقابل تعصب مراکز
 علمی عصر، مقابله با خردستیزی و جزم‌اندیشی اهل‌سنت، تقیه، هجرت، دعوت به جدال احسن و آشکارساختن
 تفاوت شیعه امامی با دیگر انشعابات تشیع‌، فضایی باز و عاری از خشونت مذهبی برای تبیین و دفاع از عقاید شیعه 
و ایجاد زمینه تقریب به‌وجود آورند.

مبلغ ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )