کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 29 مورد

ما نفسیم یا بدن؟

ما نفسیم یا بدن؟

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۵

تدوین و تعلیقات: مهدی ذاکری

قیمت : ۱٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

عقلانیت اخلاق، نگرشی فلسفی به بنیان‌ها و هنجارهای اخلاقی

عقلانیت اخلاق، نگرشی فلسفی به بنیان‌ها و هنجارهای اخلاقی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۰

پدیدآورنده: مجید ابوالقاسم زاده

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

ماهیت و احکام آن (آموزش فلسفه اسلامی، ۴)

ماهیت و احکام آن (آموزش فلسفه اسلامی، ۴)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۰۷

پدیدآورنده: حمید رضا خادمی

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

هستی، ظهور و انسان در عرفان شیعی

هستی، ظهور و انسان در عرفان شیعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۰۲

قیمت : ۴۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

علم‌النفس در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط سوم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

علم‌النفس در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط سوم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۷۷

پدیدآورنده: سید محمد منافیان

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰

نوآوری‌های فلسفی حکیم سبزواری

نوآوری‌های فلسفی حکیم سبزواری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۶۸

قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰

بهجت و سعادت به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل هشتم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

بهجت و سعادت به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل هشتم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۵۴۸

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

اسرار آیات به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط دهم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

اسرار آیات به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط دهم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۹۳

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

عرفان و اخلاق اجتهادی (تبیین الگوی کلی از روش اجتهادی در عرفان و اخلاق ماثور با تطبیق بر رهیافت سرالاسراء)

عرفان و اخلاق اجتهادی (تبیین الگوی کلی از روش اجتهادی در عرفان و اخلاق ماثور با تطبیق بر رهیافت سرالاسراء)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۴۲۹

پدیدآورنده: مصطفی همدانی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سرشت اخلاقی معرفت

سرشت اخلاقی معرفت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۹۶

پدیدآورنده: غلامحسین جواد پور

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مقامات عارفان به روایت ابن سینا

مقامات عارفان به روایت ابن سینا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۹۲

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آفرینش در حکمت مشاء

آفرینش در حکمت مشاء

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۶۸

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

آموزش حکمت اشراق

آموزش حکمت اشراق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۶۳

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

برهان صدیقین علامه طباطبایی (ره)

برهان صدیقین علامه طباطبایی (ره)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۳۵۶

پدیدآورنده: عسکری سلیمانی امیری

قیمت : ۱۰۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

هستی و علل آن در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط چهارم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

هستی و علل آن در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط چهارم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۲۹۱

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی

مباحث معرفت شناختی در فلسفه اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۲۷۱

قیمت : ۷۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۳

تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۲۲۹

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۲۲۸

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱