کتاب‌ها

نمایش 19 تا 30 مورد از کل 30 مورد

ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی

ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: هادی صمدی

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

درآمدی بر روانشناسی علم

درآمدی بر روانشناسی علم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: آرش موسوی

قیمت : ۱۸٬۰۰۰ ریال

پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)

پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۸٬۰۰۰ ریال

فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی

فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد تقی ایمان

قیمت : ۷۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

روش شناسی تحقیقات کیفی

روش شناسی تحقیقات کیفی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد تقی ایمان

قیمت : ۶۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: نورمن بلیکی

قیمت : ۷۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظریه های علم مسیحی در جهان غرب

نظریه های علم مسیحی در جهان غرب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: قدرت الله قربانی

قیمت : ۶۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

چیستی قانون طبیعت

چیستی قانون طبیعت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۹٬۰۰۰ ریال

روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۷۵٬۰۰۰ ریال

علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظات

علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظات

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵