کتاب‌ها

نمایش 109 تا 126 مورد از کل 131 مورد

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد چهارم) جنگ چهارم صلیبی(منابع)

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد چهارم) جنگ چهارم صلیبی(منابع)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد سوم) جنگ دوم صلیبی

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد سوم) جنگ دوم صلیبی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دوم) جنگ اول صلیبی(منابع)

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دوم) جنگ اول صلیبی(منابع)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دولت عباسیان

دولت عباسیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدسهیل طَقّوش
ترجمه و نگارش: حجت الله جودکی
با همکاری: رسول جعفریان

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

دولت ایوبیان

دولت ایوبیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدسهیل طَقّوش
ترجمه و نگارش: عبدالله ناصری طاهری

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

دولت حمدانیان

دولت حمدانیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فیصل سامر
ترجمه و نگارش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو

قیمت : ۸۲٬۰۰۰ ریال

دولت زیدیه در یمن

دولت زیدیه در یمن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن خضیری احمد
ترجمه و نگارش: احمد بادکوبه هزاوه

قیمت : ۲۱٬۰۰۰ ریال

دولت سلجوقیان

دولت سلجوقیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترجمه و نگارش: عبدالله ناصری طاهری

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ تشیع ۱

تاریخ تشیع ۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

دولت امویان

دولت امویان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدسهیل طَقّوش
ترجمه و نگارش: حجت الله جودکی

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد اول)

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

دولت موحدون در غرب جهان اسلام

دولت موحدون در غرب جهان اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: عزالدین عمر موسی
ترجمه و نگارش: صادق خورشا

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

زمینه‏ هاى پیدایش خلافت فاطمیان

زمینه‏ هاى پیدایش خلافت فاطمیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد علی چلونگر

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

نظام قضایى عصر صفوى

نظام قضایى عصر صفوى

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: ویلم فلور
ترجمه و نگارش: دکتر حسن زندیه

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: صالح احمد العلی
ترجمه و نگارش: هادی انصاری

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال