کتاب‌ها

نمایش 109 تا 124 مورد از کل 124 مورد

دولت حمدانیان

دولت حمدانیان

پدیدآورنده: فیصل سامر
ترجمه و نگارش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو

قیمت : ۸۲٬۰۰۰ ریال

دولت سلجوقیان

دولت سلجوقیان

ترجمه و نگارش: عبدالله ناصری طاهری

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

دولت امویان

دولت امویان

پدیدآورنده: محمدسهیل طَقّوش
ترجمه و نگارش: حجت الله جودکی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد اول)

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد اول)

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

دولت موحدون در غرب جهان اسلام

دولت موحدون در غرب جهان اسلام

پدیدآورنده: عزالدین عمر موسی
ترجمه و نگارش: صادق خورشا

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

نظام قضایى عصر صفوى

نظام قضایى عصر صفوى

پدیدآورنده: ویلم فلور
ترجمه و نگارش: دکتر حسن زندیه

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

دولت رسول خدا صلى اللّه‏ علیه وآله

دولت رسول خدا صلى اللّه‏ علیه وآله

پدیدآورنده: صالح احمد العلی
ترجمه و نگارش: هادی انصاری

قیمت : ۷۱٬۰۰۰ ریال

دولت عثمانى از اقتدار تا انحلال‏

دولت عثمانى از اقتدار تا انحلال‏

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد سوم)‏

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد سوم)‏

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

صفویه در عرصه دین ، فرهنگ و سیاست (جلد دوم)

صفویه در عرصه دین ، فرهنگ و سیاست (جلد دوم)

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸