کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 601 مورد

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن سبحانی

قیمت : ۵۸۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

فلسفه جامعه‌شناسی جلد اول بنیان‌گذاری سنت‌های قاره‌ای

فلسفه جامعه‌شناسی جلد اول بنیان‌گذاری سنت‌های قاره‌ای

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

نظریه، نیاز‌سنجی و علوم انسانی

نظریه، نیاز‌سنجی و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

ماهیت و احکام آن

ماهیت و احکام آن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: منصور طرفداری

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

روشهای تربیتی در قرآن کریم جلد چهارم محبت، بینش و بصیرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفت‌وگو

روشهای تربیتی در قرآن کریم جلد چهارم محبت، بینش و بصیرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت، و بحث و گفت‌وگو

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی

مهارت‌های زناشویی با نگرش به منابع اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

حدیث و اعتبار کتاب‌محور

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

هستی، ظهور و انسان در عرفان شیعی

هستی، ظهور و انسان در عرفان شیعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

حمزه‌بن‌عبدالمطلب، سیدالشهداء

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

پژوهشنامه عاشورا (با رویکرد تاریخی به قیام و شهادت امام‌حسین)

پژوهشنامه عاشورا (با رویکرد تاریخی به قیام و شهادت امام‌حسین)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد سالم محسنی

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه توحید و شرک از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

قرآن و یهود حجاز  نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

قرآن و یهود حجاز نقد شبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر خاتم(ص) با یهود

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد دوم (بررسی شکلی و محتوایی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

مطالعات قرآن و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰