مطالب مرتبط با کلید واژه

حوزه علمیه


تعهد به حوزه علمیه مهم ترین ویژگی حجت الاسلام اسعدی بود
عضو هیئت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

تعهد به حوزه علمیه مهم ترین ویژگی حجت الاسلام اسعدی بود

عضو هیئت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نخستین ویژگی مرحوم حجت الاسلام اسعدی را تعهد نسبت به حوزه علمیه دانست و افزود: ایشان هیچ گاه از خدمت به نهاد حوزه و رسالت حوزه علمیه که بر دوشش گذاشته شده بود، فاصله نگرفت.

ادامه مطلب