کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

فقه عفاف جنسی فقه اجتماعی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۲۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹

فقه عفاف جنسی فقه فردی

فقه عفاف جنسی فقه فردی

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

جامعه‌شناسی علم و فناوری

جامعه‌شناسی علم و فناوری

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

زن در قرآن

زن در قرآن

قیمت : ۲۴۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

پدیدآورنده: علیرضا قبادی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

نقش نظام آموزشی در توسعه ایران معاصر

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاکید بر مخاطبان جوان

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴