استعمار انگلیس و مسلمانان شبه قاره هندگروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: منصور طرفداری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 9786002983475
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۳۷۱
قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

ضعف و تجزیه ساختار سیاسی و متأثر از آن، منازعات قومی و مذهبی‌که متعاقب مرگ اورنگ‌زیب، آخرین امپراتور مقتدر گورکانی، به‌وقوع پیوست؛ زمینة سلطه کمپانی انگلیسی هندشرقی را بر شبه‌قاره هند فراهم کرد. در این راستا، چرایی و چگونگی سلطة استعمار انگلیس بر شبه‌قاره و تأثیرات آن بر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان، از مباحث اساسی تاریخ اسلام و جهان است. گذشته از آن، درهم تنیدگی زندگی مسلمانان و اروپائیان در هند و مواردی چون فعالیت‌های تبلیغی میسیونرهای مذهبی مسیحی و رواج مظاهر فرهنگی غرب، هند تحت سلطه استعمار برای مطالعات مرتبط با اسلام و مسیحیت و در چشم‌انداز کلی اسلام و غرب حائز اهمیت است. در نهایت، گذشته از بررسی حکومت‌های محلی و جوامع اسلامی شبه‌قاره، نظیر اهل‌سنت، شیعیان و فرقه‌های منسوب به آنها، مانند خوجه‌ها و بهره‌ها و چگونگی مناسبات آنها با استعمار انگلیس، سیر تحولات جریان پاکدینی‌که از سده بیستم، با عنوان بنیادگرا شناخته شدند، نیز برای فهم جریان‌های تندرو اسلامیِ جدید، چون طالبان، اهمیت فراوانی دارد.

مبلغ ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:

نظر شما :