دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی برگزار می شود

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.

این پیش نشست با ارایه حجت الاسلام علی اکبر بابائی و نقد و نظر حجج الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی و دکتر حسین بستان در روز دوشنبه ۲۷ از ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد شد
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۲۱:۰۸ کد : ۳۷۱۳۹ نشست‌ها و کرسی‌ها اخبار
پیش از این دکتر هادی موسوی، دبیر پیش نشست های کنفرانس در گفتگویی با شرح جزئیات و اهداف برگزاری کرسی ها، از همه صاحبان طرح و آثار پژوهشی دعوت به عمل آورد، دستاوردهای حوزه روش شناختی خود را برای داوری و طرح در این پیش نشست ارایه کنند.
دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  کرسی های ترویجی 10 گانه در جستجوی روش شناختی با هدف ارزیابی و توان سنجی دستاوردها و دیدگاه های روش شناختی پژوهشگران و مولفان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شوند. این کرسیها که به عنوان پیش نشستهای کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی در نظر گرفته شده اند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/rihu/meeting1 به صورت مجازی و زنده قابل مشاهده و پیگیری است. 

دومین کرسی از سلسله کرسی های علمی ترویجی در جستجوی روش شناسی  و همچنین دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود. این کرسی با ارایه حجت الاسلام علی اکبر بابائی و نقد و نظر حجج الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی و دکتر حسین بستان  در روز دوشنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد شد.


گفتنی است کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با 4 محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ 15 مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ 15 شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال 99 به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.
 


لینک دانلود فایل

نظر شما :