کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی گزارش های سفر پیامبر (ص) به همراه حضرت ابوطالب به شام

کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی گزارش های سفر پیامبر (ص) به همراه حضرت ابوطالب به شام

حضرت ابوطالب از شخصیت های برجسته قریش قبل از اسلام است که بعد از در گذشت حضرت عبدالمطلب کفالت رسول خدا (ص) را به عهده گرفت برای حفاظت از رسول خدا (ص) گفته شده است که در سفر تجاری که به شام داشت رسول خدا (ص) را نیر همراه خود به شام برد دراین سفر اتفاقات فراوانی افتاد که از آنها به عتوان هواجس و نشانه های نبوت برای رسول خدا (ص) یاد شده است ، اما برخی از محققان در این سفر تردید کرده و بر این باورند که دلایل کافی برای این سفر وجود ندارد اما برخی از مستشرقان بر این باورند که این سفر اتفاق افتاد و پیامبر اسلام ص در این سفر مطالبی را از بحیرای راهب فرا گرفته و همین خمیر مایه اموزه های او قرار گرفته و ادعای نبوت کرده است . اهل سنت نیز با  تمسک به همین سفر سعی دارند که ایمان ابوبکر را به عنوان نخستین ایمان آورده به رسول خدا ص به اثبات برسانند .

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: نشست علمی فایل صوت


نظر شما :