رویدادهای علمی

کرسی علمی ترویجی «ظرفیت‌ها و افق‌گشایی‌های رویکرد عرفانی امام خمینی«ره» در تربیت اسلامی»

برگزار می شود
کرسی علمی ترویجی «ظرفیت‌ها و افق‌گشایی‌های رویکرد عرفانی امام خمینی«ره»  در تربیت اسلامی»

 شرح مختصر موضوع

عرفان اسلامی از آغاز تاکنون با دو رویکرد اساسی ظاهر شده است: 1. رویکرد عارفان و صوفیان خانقاهی 2. رویکرد فقیهان عارف و فیلسوفان عارف؛ از برجستگان رویکرد دوم امام خمینی(ره) است؛ فقیهی عارف، فیلسوفی سالک و سیاستمداری ولایتمدار، رویکرد عرفانی امام خمینی(ره)  دارای ویژگی‌هایی است، این رویکرد با این ویژگی‌ها می‌تواند در تربیت اسلامی افق‌هایی را بگشاید و آن را متحول سازد، در اینجا اشاره‌ای داریم هم به ویژگی‌ها و هم به افق‌گشایی‌ها: اما ویژگی‌های رویکرد عرفانی امام خمینی(ع) عبارت است از:
1. ابتناء بر فطرت؛ رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) بر اصلی‌ترین بُن‌مایه فطری یعنی میل فطری انسان به کمال و بیزاری از نقص و عیب مبتنی است؛
2. ابتناء بر متون دینی: رویکرد عرفانی امام خمینی مبتنی بر  قرآن کریم، روایات، ادعیه ائمه اطهار(ع) است.
3. رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) توحیدمدار است ایشان بنیان اول و آخر و اصل اصول معارف الهی را معرفت‌الله و توحید می‌داند.
4. ابتناء بر معرفة‌النفس، تهذیب نفس، عبادت و محبت الهی؛
5. تمسک و توسل به ولایت امامان معصوم(ع) به عنوان ولایت انسان کامل و خلیفة الهی.
6. همراهی  با عقلانیت، رویکرد امام خمینی(ره) در جهت معاضدت عقل و نقل و کشف است و در میدان عمل نیز این رویکرد هرگز با رفتار نامعقول و ناموزون و زندگی غیرمتعارف سازگار نیست.
7. پیوستگی و تلازم عرفان و اخلاق و اینکه تخلق به اخلاق شرط لازم و همراه همیشگی این رویکرد عرفانی است.
8. جمع بین شریعت و طریقت، امام خمینی(ره) جدایی بین این دو را هلاکت می‌داند و وصول به طریقت و حقیقت را جز از راه شریعت امکان‌پذیر نمی‌داند.
9. ابزاری بودن همه علوم: نگاه امام خمینی به علوم و آموختن آنها این است که علوم مقصود و مطلوب بالذات نیستند بلکه مقصود بالتبع‌اند و جنبة‌ ابزاری دارند حتی آموختن عرفان برای عرفان، فلسفه برای فلسفه، ریاضیات برای ریاضیات رهزن است.
10. عرفان در متن زندگی: بنیاد این ویژگی بر این اصل استوار است که دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته‌اند و عرفان انزواگزینی، دنیاگریزی و ریاضت‌های غیرمعقول نیست، در این نگاه می‌توان ملاک‌های معنوی و اخروی را در زندگی دنیوی و ارد کرد و از زاویه عرفان به زندگی، سیاست، مدیریت اجتماعی و اقتصاد و... نگریست؛ در این صورت دنیا و آخرت، عرفان بر سیاست و مدیریت اجتماعی همه برای یک مقصد و مقصود است و آن معرفت‌الله و رسیدن به لقای باریتعالی است.

موضوع این کرسی  تا حدودی در کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ج6 (امام خمینی) نوشته محمد بهشتی، در سال 1397 منتشر شده است.

 


لینک دانلود فایل

نظر شما :