نشست علمی

تجربه تاریخی ما از علم اسلامی؛ شدن یا نشدن

تجربه تاریخی ما از علم اسلامی؛ شدن یا نشدن

سخنران:

حجت الاسلام و المسلمین استاد رسول جعفریان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

سه شنبه 1 آذر 1401 ساعت 10

به صورت حضوری و مجازی

لینک جلسه: https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3

کلید واژه ها: رسول جعفریان تجربه تاریخی ما از علم اسلامی علم اسلامی؛ شدن یا نشدن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاریخ اسلام


نظر شما :