دکتر مسعود آذربایجانی

دکتر مسعود آذربایجانی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ دی ۱۳۹۹


استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فعالیت‌ها