مطالب مرتبط با کلید واژه

علوم قرآنی


طرح ملی جریان شناسی روش های تفسیری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود
مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :

طرح ملی جریان شناسی روش های تفسیری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود

مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به اجرای طرح ملی جریان شناسی روش های تفسیری افزود: هشت جریان تفسیری به عنوان طرح ملی معرفی شده اند.

ادامه مطلب

گروه پژوهشی قرآن پژوهی

گروه پژوهشی قرآن پژوهی

گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های یادشده در اساسنامه پژوهشگاه در چارچوب مأموریت ها، اهداف کلان و خط مشی‌ ها و برنامه‌ های خود فعالیت می‌ کند. استخراج مبانی معرفتی فهم و تفسیر ...