کرسی علمی ترویجی معناشناسی قرض حسن در قرآن (پشتیبانی مالی از حاکمیت دینی)

۲۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۵ کد : ۳۷۳۱۷ نشست‌ها و کرسی‌ها اخبار
کرسی علمی ترویجی معناشناسی قرض حسن در قرآن  (پشتیبانی مالی از حاکمیت دینی)

کرسی ترویجی «معناشناسی قرض حسن در قرآن»(پشتیبانی مالی از حاکمیت دینی)

زمان:  یکشنبه 21 دیماه    10 ـ 12 صبح
 

هدف از برگزاری:

  1. ارائه معنایی جدید و متفاوت از مفهوم قرض حسن در قرآن
  2. معرفی روش تفسیر ادبی در تبیین واژگان قرآن

محورها:

  • بررسی و نقد دیدگاه مفسران در مفهوم قرض حسن در قرآن
  • بررسی مفهوم قرض حسن در فرهنگ عربی
  • کشف معنای جدید از قرض حسن در قرآن

سوالات مورد نظر جهت پاسخ:

  • مقصود از قرض حسن در فرهنگ عرب چیست؟
  • مقتضای سیاق آیات و بررسی موضوعی این مفهوم در قرآن چیست؟
  • مفسران چه معنایی از این مفهوم به دست داده اند؟

لینک ورود به جلسه:
 www.skyroom.online/ch/rihu/meeting3


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: معناشناسی قرض حسن کرسی ترویجی علوم قرآنی


نظر شما :