درسنامه تاریخ تفسیر قرآن کریم (جلد اول) از عصر نزول تا پایان غیبت صغراگروه‌ها : قرآن پژوهی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

آگاهی از تاریخ تفسیر، در تفسیر صحیح قرآن و استفاده بهینه از آثار تفسیری نقش مهم و بسزایی دارد. در تاریخ تفسیر با ویژگی‌های مفسران، کتاب‌های تفسیری، چگونگی تفسیر در دوران‌های مختلف، تغییرات و تطورات مکاتب و روش‌های مختلف تفسیری آشنا می‌شویم. درس‌نامه تاریخ تفسیر قرآن برای نیل به این اهداف تدوین شده است. جلد نخست این اثر تاریخ تفسیر عصر رسالت تا پایان عصر غیبت صغرا (۳۲۹ ﻫ ق) را در بر‌می‌گیرد، و در آن حدود ۲۸۰ مفسر و ۴۸ کتـاب تفسیری موجود و بیش از ۲۳۰ کتاب تفسیری مفقود معـرفی می‌شود. همچنین اثبـات تفسـیرشدن تمام قـرآن توسط پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و اله، کتابت تفسیر در عصر آن حضرت، وجود مفسران برگزیده خدا پس از ایشان، نقش امامان معصوم علیهم‌‌السلام در تفسیر قرآن، معرفی مفسران صحابی، تابعین و پس از تابعین، و بیان مآخذ، ویژگی‌ها و تطورات تفسیر در عصر رسالت، عصر حضور امامان معصوم علیهم‌‌السلام و عصر غیبت صغرا نیز از دیگر مباحث این جلد است.

 

 • مناسبات مهاجر و انصار در سیره نبوى همدلى‏ها و رقابت‏ها / حسین حسینیان مقدم‏
 • مقدمه‏
 • بخش اول: کلیات تحقیق‏
 • بیان مسئله‏
 • سؤالات‏
 • فرضیه‏ها
 • اهداف تحقیق‏
 • روش تحقیق‏
 • سازماندهى‏
 • منابع و پیشینه تحقیق و ضرورت آن‏
 • بخش دوم: پیشینه مهاجر و انصار
 • فصل اول: آشنایى با مهاجر و انصار
 • مهاجر در لغت و اصطلاح‏
 • انصار در لغت و اصطلاح‏
 • مهاجر و انصار در قرآن و حدیث‏
 • انصار در احادیث نبوى‏
 • مهاجر و انصار در کتب تراجم‏
 • فصل دوم: مناسبات و تبارشناسى‏
 • مناسبات عدنانى و قحطانى‏
 • مناسبات مکّه و مدینه پیش از اسلام‏
 • ۱. ارتباط دینى و فرهنگى‏
 • ۲. ارتباط سیاسى و نظامى‏
 • ۳. ارتباط اقتصادى‏
 • ۴. ارتباط خانوادگى‏
 • نَسَب مهاجر و انصار
 • بخش سوم: همدلى و رقابت میان مهاجر و انصار در سیره نبوى‏
 • فصل اول: نقش آموزه‏هاى دینى در ایجاد همدلى و وحدت‏
 • الف) تغییر نظام سیاسى جاهلى‏
 • ب) تعیین مرجع قانونى‏
 • ج) تحکیم روابط اجتماعى‏
 • برادران پیمانى‏
 • فصل دوم: همدلى میان مهاجر و انصار
 • اسکان مهاجران‏
 • حلّ مشکلات اقتصادى‏
 • ازدواج میان مهاجر و انصار
 • ارتباطهاى عاطفى و فردى‏
 • همدلى در جنگ‏ها
 • فصل سوم: رقابت میان مهاجر و انصار
 • الف) رقابت‏هاى سیاسى‏
 • مهاجر در نگاه انصار
 • انصار در نگاه مهاجران‏
 • عصبیّت‏
 • رقابت‏هاى درون گروهى انصار
 • فخر فروشى‏
 • نقش طلقا
 • نقش منافقین‏
 • نقش یهود
 • ب) رقابت‏هاى فرهنگى‏
 • ج) رقابت‏هاى اقتصادى‏
 • سخن پایانى‏
 • پیشنهادها
 • نمایه منابع‏

 

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :