کتاب‌ها

نمایش 127 تا 144 مورد از کل 601 مورد

درباره سیاست

درباره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی نوری

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

با همکاری: حسن عابدی جعفری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

تاریخ اسلام۲ جلد اول (سیره و زندگانی ائمه علیهم‌السلام)

تاریخ اسلام۲ جلد اول (سیره و زندگانی ائمه علیهم‌السلام)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

نقش پیش‌دانسته‌ها و علایق مفسر در تفسیر قرآن

نقش پیش‌دانسته‌ها و علایق مفسر در تفسیر قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی اوسط‌باقری

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

کلیات فقه سیاسی

کلیات فقه سیاسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حجت اله فتحی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

سرل و علوم انسانی

سرل و علوم انسانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر جواد عابدینی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

اصول و مقدمات تفسیر

اصول و مقدمات تفسیر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

پویش و رویش تعاملی زیدیه نخستین

پویش و رویش تعاملی زیدیه نخستین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: روح الله توحیدی نیا

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

باز‌شناسی نظام سلطه

باز‌شناسی نظام سلطه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: شادی نفیسی

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جامعه‌شناسی علم و فناوری

جامعه‌شناسی علم و فناوری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مهدی نصیری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸