کرسی علمی ترویجی

کرسی علمی ترویجی «گرایش های شیعی در اخبار یونس بن بکیر(م ۱۹۹ق) »

کرسی علمی ترویجی «گرایش های شیعی در اخبار یونس بن بکیر(م ۱۹۹ق) »

نهاد برگزار کننده کرسی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجری کرسی حجت ااسلام والمسلمین حسین مرادی نسب، عضو هیأت علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در این کرسی ؛

ابتدا مدیر اجرائی روند کار را بیان کردند و سپس ارائه کننده موضوع به تبین دیدگاه های خود پرداخت و پس از ایشان استاد یوسفی غروی به موضوع سیره نگاری از جمله شیعیان پرداختند و در ادامه تاکید داشتند که شیعه اگر در اینجا برای ابن اسحاق و یونس بن بکیر کاربرد دارد شیعه به معنای عام است. ایشان اشاره ای به کلام مرحوم شوشتری در قاموس الرجال دارند که که یونس از اصحاب امام رضا (ع) بوده و برای او «اصل» است - یعنی روایت از ائمه را اصل می­گفتند- چرا نجاشی و شیخ طوسی از ایشان در کتابهای فهرست یاد نکرده­اند.  بعد از  ایشان بار دیگر ارائه کننده موضوع  به بیان مطالبی پرداختند و بر سخنان استاد یوسفی غروی  تاکید داشت که منظور ما از شیعه به معنای عام آن است. در پایان دبیر علمی  به جمع بندی موضوع پرداختند و سپس سوالاتی از  سوی حاضرین مطرح شد و پاسخ هایی به سوالات آنان داده شد.

 

کلید واژه ها: کرسی ترویجی تاریخ اسلام گروه تاریخ اسلام


نظر شما :