مطالب مرتبط با کلید واژه

کرسی ترویجی


تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)
کرسی علمی-ترویجی

تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)» برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی
کرسی علمی ترویجی

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی گالری

عنوان کرسی ترویجی: نسبت عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی نام ارائه کننده کرسی ترویجی: علیرضا لشکری زمان برگزاری کرسی: چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۹ مکان برگزاری کرسی: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ادامه مطلب