کرسی علمی ترویجی

سیر تطور مفهوم امکان استقبالی

سیر تطور مفهوم امکان استقبالی


کرسی_ترویجی
سیر تطور مفهوم امکان استقبالی

ارائه کننده: دکتر علی شیروانی، استاد حوزه و دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناقد: دکتر محمد رضاپور، هیات علمی جامعه المصطفی
ناقد: دکتر عسکری سلیمانی امیری، هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
دبیر علمی: دکتر حسینعلی شیدانشید، هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 چهارشنبه 10 آذر 1400 ساعت 13 تا 15

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: امکان استقبالی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی کرسی ترویجی فلسفه و کلام اسلامی


نظر شما :