کرسی ترویجی

حوزۀ معنایی تربیت در قرآن کریم و جایگاه تزکیه در آن

حوزۀ معنایی تربیت در قرآن کریم و جایگاه تزکیه در آن

کرسی ترویجی حوزۀ معنایی تربیت در قرآن کریم و جایگاه تزکیه در آن باهدف هم‌رسانی و هم‌اندیشی در خصوص معناشناسی مفاهیم کلیدی تربیتی قرآن برگزار می شود

محورهای کرسی:

-           نگاه معناشناسی ضابطه‌مند به حوزۀ معنایی تربیت در قرآن کریم

-           جایگاه تزکیه در تربیت قرآنی

-           تبیین نقش آن در  اصول تربیتی

سوالات مورد نظر جهت پاسخ :

-           روش تعیین حوزۀ معنایی مفاهیم کلیدی تربیتی در قرآن چگونه است؟

-           حوزه های معنایی تربیت در قرآن کدامند؟

-           تزکیه در حوزۀ معنایی تربیت از چه جایگاهی برخوردار است؟

-           حوزۀ معنایی تربیت در قرآن چه نقشی در اصول تربیتی دارد؟

ارکان کرسی:

ارائه کننده: دکتر علی فتحی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

ناقد: دکتر سید محمود طیب‎حسینی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

ناقد: دکتر سید علی حسینی‎زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

دبیر علمی: دکتر  محمد داودی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

 

شنبه 14 اسفند 1400  ساعت 8 تا 10

 

 

لینک جلسه: https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی ترویجی حوزۀ معنایی تربیت در قرآن کریم و جایگاه تزکیه در آن


نظر شما :