کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۵ مورد.

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

با همکاری: حسن عابدی جعفری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مدیریت در اسلام

مدیریت در اسلام

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

قیمت : ۱۰۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

قیمت : ۹۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

پدیدآورنده: امیر حمزه مهرابی

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸