تعداد بازدید:۱۰۲

تاریخ نگاری محدث قمیگروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: رحمت الله بانشی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
تعداد صفحات : ۲۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

بخش عمده ای از آثار محدث قمی به نگارش تاریخ اختصاص یافته است. به منظور بررسی تاریخ نگاری محدث قمی، پس از نگاهی به زندگی و معرفی آثار وی، نگرش و رویکرد نویسنده به تاریخ بررسی و روشن شد که رسالت تاریخ از نظرگاه محدث قمی، شرح تجارب و احوال گذشتگان است که فایده و سودمندی روشنی را در زندگی مادی و معنوی انسان دارد. در بُعد روشی نیز محدث قمی بیشتر از روش روایی بهره برده و شیوه‌های مختلف را در نگارش حوادث تاریخی به‌کار برده است. منابع مختلف شیعه و اهل سنّت مستند مؤلف در آثار تاریخی بوده‌اند؛ امّا منابع روایی شیعه به ویژه آثار علامه مجلسی در تاریخ نگاری ایشان نمود بیشتری دارد؛ اگرچه مواردی از نقد و تحلیل در آثار شیخ عباس قمی دیده می شود؛ ولی به نظر می‌رسد پایبندی و التزام وی به اخبار و روایات معصومان(ع) سبب شده کمتر به نقد و تحلیل روایات بپردازد. از این رو فصل پایانی‌کتاب حاضر به نقد و بررسی برخی روایات یا گزارش‌ها در متون تاریخی محدث قمی پرداخته است.

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :