کتاب‌ها

نمایش 145 تا 162 مورد از کل 601 مورد

دیوان‌سالاری عصر صفوی

دیوان‌سالاری عصر صفوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: ویلم فلور
ترجمه و تحقیق: دکتر حسن زندیه

قیمت : ۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

مبانی جامعه‌شناسی: مفاهیم و گزاره‌های پایه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: غلامرضا صدیق اورعی

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق بین‌المللی کیفری

حقوق بین‌المللی کیفری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جعفر یزدیان جعفری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۱

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن خرقانی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان)

تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: بهمن زینلی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اجتماعی شیعیان (مفاهیم و کلیات)

تاریخ اجتماعی شیعیان (مفاهیم و کلیات)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محسن الویری

قیمت : ۳۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

فلسفه تحلیلی تاریخ (مبانی فلسفی دانش تاریخی)

فلسفه تحلیلی تاریخ (مبانی فلسفی دانش تاریخی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سعید موسوی سیانی

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصره

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم قرآنی ۱ (وحی، نزول)

علوم قرآنی ۱ (وحی، نزول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد نقیب زاده

قیمت : ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

حقوق اساسی۱ (کلیات، منابع و مبانی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)

ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اسرار آیات به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط دهم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

اسرار آیات به روایت ابن‌سینا (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط دهم اشارات ابن‌سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ اسلام (۱) (سیره رسول خدا(ص))

تاریخ اسلام (۱) (سیره رسول خدا(ص))

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

زبان قرآن (ماهیت، هویت، جایگاه و آموزش آن)

زبان قرآن (ماهیت، هویت، جایگاه و آموزش آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: ابوالفضل خوش منش

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸