مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه علوم تربیتی


آثار منتشر شده پژوهشکده رویکرد خدا سو را تقویت کرده است
رئیس پژوهشکده علوم رفتاری:

آثار منتشر شده پژوهشکده رویکرد خدا سو را تقویت کرده است

همزمان با رونمایی رسمی از فروشگاه اینترنتی کتاب ۶۶ کتاب چاپ شده در سال ۹۹ نیز معرفی شد، سهم پژوهشکده علوم رفتاری ۱۱ کتاب بود که خوشبختانه اغلب آنها توانسته اند با رفع تامین نیازهای علمی و پژوهشی نگاه های جدیدی را در بعد معنوی و خدا محور به مسائل علوم رفتاری ایجاد کنند؛ کتاب هایی چون: انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب،درمان چند بعدی معنوی،فلسفه علم روان شناسی،روان درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی،معرفت شناسی (برای دانشجویان روان شناسی)،آرای دانشمندان مسلمان جلد ۶ (امام خمینی(ره))،المنتقی من نصوص الاخلاق و التربیه المعاصره،فلسفه های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی،تحلیل اقتصادی فلسفه اخلاق و سیاست عمومی وجایگاه شناسی حکمت علمی در جستجوی علوم انسانی و سرل و علوم انسانی از جمله این کتاب ها در سال جاری بوده اند.

ادامه مطلب
فصلنامه تربیت اسلامی رتبه «الف» را کسب کرد.
در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فصلنامه تربیت اسلامی رتبه «الف» را کسب کرد.

فصلنامه تربیت اسلامی از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرده و تا کنون ۱۵ دوره زیر نظر گروه علوم تربیتی به چاپ رسیده است و در سال جاری توانست به رتبه الف در فرایند ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دست پیدا کند.

ادامه مطلب