کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵ مورد.

علم و تولید آن

علم و تولید آن

ترجمه و نگارش: مصطفی تقوی
پدیدآورنده: آلن چالمرز

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

پدیدآورنده: نورمن بلیکی

قیمت : ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

سرل و علوم انسانی

سرل و علوم انسانی

پدیدآورنده: دکتر جواد عابدینی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

تحلیل اقتصادی، فلسفه اخلاق و سیاست عمومی

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

گادامر و علوم انسانی

گادامر و علوم انسانی

پدیدآورنده: مهدی معین زاده

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی

درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دوئالیسم سینوی دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکالات فیزیکالیسم

دوئالیسم سینوی دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکالات فیزیکالیسم

پدیدآورنده: مهدی همازاده ابیانه

قیمت : ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی

کتاب انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انسان کنش شناسی پوزیتیویستی

انسان کنش شناسی پوزیتیویستی

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

درآمدی بر روانشناسی علم

درآمدی بر روانشناسی علم

پدیدآورنده: آرش موسوی

قیمت : ۱۸٬۰۰۰ ریال

فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی

فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی

پدیدآورنده: محمد تقی ایمان

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظات

علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظات

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

انسان کنش شناسی صدرایی

انسان کنش شناسی صدرایی

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷