کتاب‌ها

نمایش 73 تا 90 مورد از کل 665 مورد

انسان‌شناسی اجتماعی انسان (اجتماعی در اندیشه اسلامی و علوم اجتماعی)

انسان‌شناسی اجتماعی انسان (اجتماعی در اندیشه اسلامی و علوم اجتماعی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۳

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

اصول و ضوابط اخلاقی مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول و ضوابط اخلاقی مشاوره با رویکرد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۲

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیریت برای پایداری (رویکرد تغییر در سیستم‌های اجتماعی)

مدیریت برای پایداری (رویکرد تغییر در سیستم‌های اجتماعی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۴۱

قیمت : ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تغییرات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری

تغییرات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۹

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

ساختار و عملکرد نهادهای خیریه

ساختار و عملکرد نهادهای خیریه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۸

قیمت : ۹۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

موفقیت؛ رویکرد فردی، گروهی و سازمانی

موفقیت؛ رویکرد فردی، گروهی و سازمانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۷

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

سادات در هند

سادات در هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۶

قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری

شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۴

قیمت : ۵۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

جریان‌های فکری در دوره سلجوقی

جریان‌های فکری در دوره سلجوقی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۳

پدیدآورنده: داود قاسم پور

قیمت : ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

تعارض قوانین؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۲

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

مدیریت و سازمان مبتنی بر ایمان

مدیریت و سازمان مبتنی بر ایمان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۱

پدیدآورنده: رضا نجاری

قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

مسئولیت‌های مدنی خاص

مسئولیت‌های مدنی خاص

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۳۰

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱

سلب تابعیت در حقوق ایران (دوره مطالعات تحلیلی - تطبیقی حقوق بین‌الملل خصوصی)

سلب تابعیت در حقوق ایران (دوره مطالعات تحلیلی - تطبیقی حقوق بین‌الملل خصوصی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۹

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

پرسشنامه شخصیتی شاکله(مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)

پرسشنامه شخصیتی شاکله(مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۸

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

تعارض دادگاه‌ها؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی با تأکید بر احوال شخصیه

تعارض دادگاه‌ها؛ مطالعه تطبیقی حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی با تأکید بر احوال شخصیه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۷

قیمت : ۸۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱

تابعیت اصلی در حقوق ایران

تابعیت اصلی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۶

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۵

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از نظریه تا عمل

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از نظریه تا عمل

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۲۴

قیمت : ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲