گروه حقوق و فقه اجتماعی - نشست و کرسی

نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

هدف از برگزاری نشست: ۱. پی گیری مباحث دو نشست پیشین در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ۲. ارائه راهگارهای اجرایی برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۳. درگیرکردن ذهنیت نخبگان و مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی با موضوع مورد بحث با توجه به اهمیت زیاد آن خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین روشنی از آنچه که می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای فریضه امر به معروف ونهی ازمنکر در نظرگرفته شود محورهای نشست: ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به دولت ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه دولت نسبت به مردم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: راهگارهای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چیست؟ آیا تحقق این فریضه مستلزم تاسیس نهادی خاص برای امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟

ادامه مطلب

نشست تروریسم از منظر اسلام

نشست علمی: تروریسم از منظر اسلام و اسناد بین‌الملل زمان: دوشنبه 4 بهمن 1389 مکان: قم -دانشگاه مفید - آبان 1389 برگزار کنندگان: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛ دانشگاه مفید ؛ کمیسیون حقوق بشر اسلامی حمایت کنندگان: نمایندگی وزارت امور خارجه استان قم سخنرانان: حجت‌‌الاسلام دکتر سید حسین هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه مفید و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر ناصر قربان‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه مفید دکتر محمدحسن ضیائی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی دبیر نشست: حجت‌‌الاسلام مهدی فیروزی

ادامه مطلب