کرسی ترویجی

تأملی بر تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی

تعداد بازدید:۹۲۳
تأملی بر تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی

کرسی ترویجی تأملی بر تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی

 

ارائه: دکتر حسین قافی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناقد: دکتر عبدالرضا علیزاده عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
ناقد: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دانش پژوه عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناقد:حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد کاظم حکیم استاد حوزه علمیه قم
دبیر علمی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین هوشمند عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زمان یکشنبه 1400/12/8ساعت 13:30تا 15

مشترک بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

 

 ورود به جلسه مجازی:
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3

کلید واژه ها: کرسی ترویجی تأملی بر تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی تخصیص منفصل در احکام شرعی و قانونی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


نظر شما :