کرسی علمی ـ ترویجی

اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی

پیش نشست کنگره بین المللی میرزای نائینی(رضوان الله تعالی)
تعداد بازدید:۶۹۲
اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی

کرسی ترویجی «اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی»

 پیش نشست کنگره بین المللی میرزای نائینی(رضوان الله تعالی)


مشترک بین پژوهشگاه و مرکز مدیریت حوزه های علمیه


ارائه:حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

ناقدین: دکتر منصور میر احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محسن مهاجرنیا(عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دبیر: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شجاعیان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

 

سه شنبه 17 اسفند 1400 ساعت 10 تا 12

ورود به جلسه مجازی:
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اصول بنیادین حکومت در اسلام از دیدگاه علامه نائینی اصول بنیادین حکومت در اسلام دیدگاه علامه نائینی پیش نشست کنگره بین المللی میرزای نائینی(رضوان الله تعالی) کرسی ترویجی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


نظر شما :