گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی

نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

سوال اساسی در زمینه موضوع نشست این است که آیا روشهای تربیتی قرآن و یا به تعبیری روشهای تربیت الهی که درقرآن به کار رفته است؛ نظیر روش ابتلا و انحان قابل تعمیم به سایر مربیان است و هر مربی می تواند آنها را به کار گیرد و در تربیت دیگران از آنها بهره ببرد؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که شکی نیست که قرآن کتاب تربیتی است و برای این است که هم دیگران از طریق آن تربیت شوند و هم روشهای تربیتی آن را در باره دیگران به کار گیرند و دیگران را تربیت کنند ولی همه روشهای الهی قابل تعمیم به سایر انسان نیست؛ چرا که خداوند دارای علم و اختیار و قدرت و حکمتی است که انسان دارای چنین امکاناتی نیست. پاسخ به این ابهام و وجوه تعمیم روشهای تربیتی قرآن کریم در این نشست بررسی می شود و طی آن با طرح ده دلیل به اثبات ا امکان تعمیم روشهای تربیت الهی بلکه لزوم آن می پردازیم. از جمله این ادله تربیتی بودن قرآن کریم، خلیفه الهی انسان و ... می باشد.

ادامه مطلب
نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

نشست اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء

سخنران : حجت الاسلام دکتر محمد داوودی عضو هیأت علمی گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاری: ارائه یافته هایی در مورد اخلاق و تربیت اخلاقی در مکتب مشاء محور های نشست: 1. اخلاق مشاء شامل اخلاق(ماهیت نفس، قوای نفس، سعادت انسان)، فضایل و رذایل، معیار فضلیت، اجناس فضایل و رذایل 2. تربیت اخلاقی شامل: هدف تربیت اخلاقی، اصول تربیت اخلاقی، روش های تربیت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی 3. نقد و بررسی اخلاق و تربیت اخلاقی مشاء

ادامه مطلب
نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

این نشست با هدف تبیین نظام نوری اشراق به عنوان مبنای تربیتی و اخلاقی اشراق ارائه خواهد شد. ارائه سیمای شاخص نظام نوری، سرچشمه ها و مبادی نظریه نظام نوری و دلالت های تربیتی برآمده از نظام نوری از جمله محورهایی است که در این جلسه علمی مطرح خواهد شد. این نشست در پی آن است که به سئوالاتی نظیر عوالم وجود در نگرش اشراقی چگونه است؟ و میزان تطابق فلسفه اشراق به عوالم وجود با نگاه اسلام در چه پایه است؟ پاسخی در خور دهد.

ادامه مطلب