دکتر حسین بستان (نجفى)

دکتر حسین بستان (نجفى)

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

گامی به سوی علم دینی (۲)

گامی به سوی علم دینی (۲)

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶