کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 665 مورد

حقوق عمومی در اسلام

حقوق عمومی در اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۷

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

سلامت معنوی

سلامت معنوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۶

قیمت : ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

ما نفسیم یا بدن؟

ما نفسیم یا بدن؟

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۵

تدوین و تعلیقات: مهدی ذاکری

قیمت : ۱٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

مسائل ما و کارآمدی فقه

مسائل ما و کارآمدی فقه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۴

قیمت : ۱٬۷۷۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

دیدگاه‌های نوین قانون تاریخی (متفکران غربی و اسلامی) و رویکردی قرآنی

دیدگاه‌های نوین قانون تاریخی (متفکران غربی و اسلامی) و رویکردی قرآنی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۳

قیمت : ۸۱۰٬۰۰۰ ریال

انسان‌شناسی اسلامی(برای دانشجویان تاریخ)

انسان‌شناسی اسلامی(برای دانشجویان تاریخ)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۲

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال

الاهیات مسیحی در سینما

الاهیات مسیحی در سینما

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۱

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

متون مالیه شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامی

متون مالیه شیعیان در فرهنگ و تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۹۰

قیمت : ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

آیه‌ها و سایه‌ها ؛ ضابطه تفسیر آیات عام و مطلق قرآن کریم داخل و خارج از سیاق و فضای نزول

آیه‌ها و سایه‌ها ؛ ضابطه تفسیر آیات عام و مطلق قرآن کریم داخل و خارج از سیاق و فضای نزول

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۹

پدیدآورنده: حامد شریفی

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تاریخ تفسیر و مفسران  (قرن‌های هفتم، هشتم، نهم)

تاریخ تفسیر و مفسران (قرن‌های هفتم، هشتم، نهم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۸

قیمت : ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

تاریخ سیاسی جنوب غرب آسیا

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۷

قیمت : ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۲

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۲

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۶

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۲٬۳۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۱

فلسفه اقتصاد تطبیقی ۱

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۵

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

تاریخ تعلیم و تربیت در ایران عصر باستان

تاریخ تعلیم و تربیت در ایران عصر باستان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۴

پدیدآورنده: بهروز رفیعی

قیمت : ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

پیمان‌شکنی زناشوئی (عوامل، پیامدها و معرفی مقیاس اولیه آن)

پیمان‌شکنی زناشوئی (عوامل، پیامدها و معرفی مقیاس اولیه آن)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۳

پدیدآورنده: محمد زارعی

قیمت : ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

بازطراحی روابط پلیس و دادسرا و احیای پلیس قضایی

بازطراحی روابط پلیس و دادسرا و احیای پلیس قضایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۲

قیمت : ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

روان‌شناسی شخصیت

روان‌شناسی شخصیت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۱

قیمت : ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

تربیت زیبایی‌شناختی از دیدگاه اسلام

تربیت زیبایی‌شناختی از دیدگاه اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کد کتاب : ۶۸۰

قیمت : ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲