نشست‌ها و کرسی‌ها

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»

پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»

نظریّه «اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت»، که مهم‌ترین و پرآوازه‌ترین مسأله در مابعدالطبیعه صدرایی است، از یک سو، پرسش‌های فراوانی برانگیخته، و از سوی دیگر تفسیرهای متفاوتی یافته است. تفسیر صحیح و قابل دفاع از اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت که با آن می‌توان به پرسش‌های پدید آمده پاسخ گفت و نیز تفسیری که مورد نظر خود ملاصدرا از اصالت وجود بوده است موضوع نظریّه پیشنهادی است که توسط آیت اله غلامرضا فیّاضی ارائه می شود. حاصل این نظریّه آن است که: در مورد « اصالت وجود و اعتباریّت ماهیّت» دست‌کم ، سه تفسیر وجود دارد که از آن میان، تنها تفسیر نخست درست و قابل دفاع است و براساس آن، پرسش‌هایی که در باب این نظریّه مطرح شده است پاسخ‌هایی سرراست‌ می‌یابد. (‌و همین تفسیر با سخنان صدرالمتألهین، مبتکر نظریّه اصالت وجود، نیز سازگار است.) آن تفسیر این است که در مورد هر شیء خارجی، از میان دو حیثیتِ وجود و ماهیّت، آنچه اساس و پایه تحقّق آن شیء است وجود است؛ یعنی وجود بذاته موجود است و برای موجود بودن به ضمیمه شدن چیزی (حیثیّت تقییدیّه) نیاز ندارد، اما ماهیّت بذاتها موجود نیست، بلکه به واسطه وجود، موجود گشته است. پس آنچه بالذّات موجود است وجود است و ماهیّت که با تحلیل از وجود خالی شده بالعرض موجود است چون ماهیّت من حیث هی نه موجود است و نه معدوم و روشن است که چیزی که نه موجود است و نه معدوم تنها در عالم اعتبار موجود است، چون در عالم حقیقت ارتفاع نقیضین محال است. پس اینکه وجود اصیل و ماهیّت اعتباری است بدین معنا نیست که ماهیّات در خارج تحقّق ندارند. بلکه ماهیّت و وجود در خارج عینِ هم‌اند و نمی‌شود چیزی که عینِ وجود است معدوم باشد. از این‌رو، ماهیّت نیز به عین موجودیّت وجود حقیقتاً موجود است. آیت اله علی اکبر رشاد، حجج الاسلام و المسلمین استاد یداله یزدان پناه، دکتر عبدالحسین خسروپناه و استاد سعید جوادی آملی به عنوان شورای داوران این پیش اجلاسیه خواهند بود. همچنین حجج الاسلام و المسلمین دکتر عسکری سلیمانیدانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر حسین عشاقی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر سیدمحمد انتظام استادیار دانشگاه مفید(ره) به عنوان ناقد در جلسه حضور خواهند داشت و نیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان مدیر اجلاسیه حضور دارد.

ادامه مطلب
نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلام

نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلام

هدف از برگزاری این نشست علمی بررسی و نقد گزارش های مختلف در باب صلح امام حسن علیه السلام و شناسایی جریان ها وگفتمان ها در این زمینه می باشد که توسط دکتر منصور داداش نژاد استادیار گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود. پاسخ بدین سئوال اصلی که پشتوانه فکری و ایدئولوژیک گفتمان های رقیب در موضوع صلح امام حسن علیه السلام چه بوده و خود را در گزارش ها چگونه نشان داده است؟ در این نشست تخصصی داده خواهد شد.

ادامه مطلب
نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن»

نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن»

هدف از برگزاری این جلسه نقد، تبیین و تفسیر خاستگاه نظریه علمی اقتصاد اسلامی با رویکردی نهادی آن است که توسط حجت الاسلام و المسلمین نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود. تعریف نهاد از نظر نهادگرایان جدید، مفهوم قواعد نظام بخش و قواعد قوام بخش در عبارات سرل و تعریف نهاد از نظر وی و اعتبارات اجتماعی از نطر علامه طباطبایی و همسانی آن ها با چیستی نهاد از نظر «سرل» از جمله محورهای اصلی مباحث و گفتگوها در این جلسه نقد خواهد بود. سئوالاتی نظیر آیا جنبه های سخت افزاری نهادها در دیدگاه «سرل» مورد توجه بوده است؟ رویکرد «سرل» به نهاد چه تأثیری در ارائه نظریات علمی اقتصاد اسلامی دارد؟ و آیا احکام ثابت و متغیر شریعت از نظر علامه طباطبایی هماند شهید صدر در این باره است؟ از جمله سئوالاتی است که در این جلسه بدان ها پاسخی درخور ارائه خواهد شد. دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی«ره» و دکتر عطاءاله رفیعی آتانی استادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت به عنوان ناقد در جلسه مزبور جضور خواهند داشت.

ادامه مطلب
کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی یک روزه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی) توسط: دکتر محمدتقی ایمان ؛ استاد دانشگاه شیراز عناوین مباحث کارگاه: علم، علم دینی و علم اسلامی چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ویژگیهای پارادایمی علم اسلامی باز اندیشی در علم ( اسلامی) خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ( ساختار معرفتی انسان) سلسله مراتب معرفتی در علم ( اسلامی) --------------------------

ادامه مطلب