گروه فقه و حقوق اجتماعی - نشست و کرسی

نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه­گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره­های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود. رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود.

ادامه مطلب

نشست نقد طرح پژوهشی درآمدی بر فلسفه حق

توسط حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی عضو هیأت علمی گروه حقوق اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پنج شنبه 27 مهر ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور حج الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی رئیس سازمان سمت و دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان ناقد در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آشنایی با طرح: مؤلف در مقدمه این طرح چنین بیان داشته است: طرح «درآمدی بر فلسفه حق»، قرن‌ها است که فیلسوفان مسلمان خود را به مباحث متافیزیک مشغول ساخته و از ورود در مباحث اجتماعی، به ویژه مسئله حق و عدالت، پرهیز کرده‌اند. فقیهان و حقوق‌دانان هم که نسبتی مستقیم با این مسئله دارند به صورتی گذرا و سطحی از کنار آن عبور کرده‌اند. به استثنای چند اثر مختصر درباره حق و حکم از نگاه علم فقه، نهایت کوشش آنها در این زمینه به توضیح مختصری درباره مفهوم حق و انواع آن در دانش فقه و حقوق و فرق آن باحکم محدود شده است که حجم آن در بیشتر آثار علمی این گروه از دانشمندان از چند صفحه تجاوز نمی‌کند. متکلمان و عالمان علم اخلاق و سایر پژوهندگان در عرصه‌های گوناگون علوم انسانی نیز به تبیین این موضوع اجتماعی بسیار مهم و نظریه پردازی درباره آن اقدام نکرده‌اند. انتظار این بود که دانشمندان مسلمان هریک از زاویه نگرش تخصصی حوزه دانش مورد علاقه خویش به مسئله حق با دقت نظر توجه می‌کردند، هرچند که در دو دهه اخیر برخی از آنها کمابیش مطالبی در این باره منتشر کرده‌اند.

ادامه مطلب
نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۰۹-۰۲ محورهای نشست: ۱. کلیات نظریه تفسیری ۲. آزادی نظر و بیان ۳. آزادی بیان و رسانه ۴. حق دسترسی به اطلاعات ۵. آزادی بیان و حقوق سیاسی ۶. حق آزادی بیان و مسئولیت های خاص ، دامنه شمول محدودیت و آزادی بیان

ادامه مطلب