نشست‌ها و کرسی‌ها

نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کره جنوبی)

نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کره جنوبی)

گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی (کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی)» را در روز شنبه 24 شهریور برگزار می کند. پروفسور کیم سانگ دو (Kim Sungdo) استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول کره جنوبی و استاد مدعو دانشگاه پاریس با ارائه مقاله « کدهای فرهنگی تمدن شرقی با تأکید بر فرهنگ دینی کشور کره جنوبی» در این نشست سخنرانی خواهد کرد. همچنین دکتر مجید کافی استادیار و مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ارائه مقاله «رابطه میان فرهنگ دینی و فرهنگ عامه» دیگر سخنران این نشست علمی است. دکتر محسن الویری، عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام سخنران دیگر این نشست علمی است که روز شنبه 24 شهریور از ساعت 10 تا 13 در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

ادامه مطلب
نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش

نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش

نشست علمی تخصصی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» برگزار می شود گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی تخصصی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» را در روز پنج شنبه 31 خرداد برگزار می کند. بر اساس این گزارش، ارتقاء سطح علم و دانش حقوق ورزش در بین متولیان ورزشی کشور از جمله اهداف برگزاری این نشست علمی تخصصی ذکر شده است. بازنگری و تدوین قوانین و مقررات شفاف و کاربردی در حقوق ورزش با در نظر گرفتن علم حقوق و فقه اسلامی، پیشگیری از وقوع حوادث ورزشی و کاهش آن و کمک به رشد و ترویج ورزش از جمله محورهای مهم مورد بحث در این نشست علمی تخصصی است. سخنرانان این نشست علمی تخصصی تعدادی از اعضای هیأت علمی مراکز علمی پژوهشی و برخی از مسئولین ورزشی کشور هستند. دکتر نادر شکری رئیس انجمن حقوق ورزشی، دکتر محمدرضا فضلی رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دکتر غلامعلی قاسمی رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان و دکتر علی قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم در این نشست علمی به ارائه نقطه نظرات درباره موضوع نشست خواهند پرداخت. همچنین دکتر رضا قراخانلو رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر سیدمحمد مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر محمدمهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، دکتر یعقوبی مدیر گروه حقو ورزش دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس و حجج اسلام و المسلمین دکتر سیدحسن وحدتی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و سید جواد ورعی مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از جمله سخنرانان نسشت علمی «بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزش» هستند. شایان ذکر است دبیر نشست علمی یادشده دکترحسن سلطانی دانش آموخته دکتری حقوق ورزش از دانشگاه اصفهان است که فردا پنج شنبه 31 خرداد از ساعت 9 تا 13 در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.

ادامه مطلب